دنیا 2روزه

 
» خبر زنده بودن :: یکشنبه ٢٧ تیر ،۱۳٩٥
» دلتنگ شدگی :: شنبه ٢ آذر ،۱۳٩٢
» در باب سکوت :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳٩۱
» شب یلدا :: دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱
» مدیریت بحران :: یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱
» ازدواج :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳٩۱
» دیگه دیگه!!! :: سه‌شنبه ۱ شهریور ،۱۳٩٠
» کلام آخر :: چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩
» تا چشم حسود بترکه :: چهارشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٩
» چند سوال از شیطان :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» آبادان نامه :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» خون میچکد از هنجره من :: شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» خنده میکنیم :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» کماکان :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۸
» چه کنم؟!! :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۸
» چند نظر مهم و بدون شرح :: شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۸
» اولین های نماز جمعه :: یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۸
» آخر بازی :: دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۸
» اعتراض مسالمت آمیز :: چهارشنبه ۳ تیر ،۱۳۸۸
» خود سانسوری :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۸
» امید به آینده روشن :: جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳۸۸
» 26 خطا و غلط در مناظره احمدی نژاد :: شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸۸
» متن مناظره موسوی و احمدی نژاد :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۸
» فراخوان :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۸
» ترفند کثیف :: سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۸
» پیامهای میرحسینی :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۸
» عدم رای به احمدی نژاد بر طبق گفته های رهبری :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» آشغال :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» یه عده خود خواه :: یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۸
» تراژدی(قسمت پایانی) :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۸
» لینک :: سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۸
» تبریک :: جمعه ۳٠ اسفند ،۱۳۸٧
» تراژدی (قسمت دوازدهم) :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٧
» تراژدی (قمست یازدهم) :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت دهم) :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت نهم) :: جمعه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٧
» میان تراژدی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت هشتم) :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت هفتم) :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت ششم) :: سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت پنجم) :: چهارشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت چهارم) :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت سوم) :: یکشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٧
» تراژدی(قسمت دوم) :: پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٧
» تراژدی :: دوشنبه ٩ دی ،۱۳۸٧
» بی پولی :: یکشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٧
» قلب آدمی شریف است به جان آدمیت :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧
» پدرم :: جمعه ۱٢ مهر ،۱۳۸٧
» حجاب و رحیم مشایی و امام خمینی :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٧
» روز حسرت :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٧
» فقط برای هیچ چی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٧
» تحول اقتصادی :: شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٧
» هفته دولت :: شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٧
» لجن :: یکشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٧
» عشق و معشوق و عاشق و از این حرفا :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٧
» مرض :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
» بازگشایی :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» مهمانهای عید :: دوشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٧
» واحد آموزش :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٦
» کلاه برداری :: جمعه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٦
» عذب :: یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦
» منزل بهار از کدام سو است؟!!! :: یکشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٦
» محض تبليغ :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
» جبر جغرافيايی :: سه‌شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٦
» فصل عزا... :: شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦
» دست در دست هم :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
» شب يلدا :: جمعه ۳٠ آذر ،۱۳۸٦
» چند منظوره جهت هر آنچه که می خواهد دلت تنگت حافظا :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٦
» خبر :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
» اطلاع رسانی :: پنجشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٦
» اخلاق بد و بد اخلاق :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦
» ۱۳ آبان روز اقتدار گشت ارشاد :: دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦
» ۱۳ آبان روز اقتدار :: دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦
» مبارک :: جمعه ٢٠ مهر ،۱۳۸٦
» يحتمل :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
» http://setareysorby.blogfa.com/ وبلاگ جديدم :: چهارشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٦
» اسباب کشی!! :: دوشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٦
» برميگرديم :: شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٦
» تقاضای همکاری :: شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦
» پايان :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
» زندگی مشترک :: سه‌شنبه ٥ تیر ،۱۳۸٦
» بی پ...و.....ل....ی.....ناگهانی :: شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦
» روز حادثه...!!! :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
» کتاب :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» تنهايی :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» چند منظوره :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» علت :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» بد بياريهای سال قديم :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» اشتباه... :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٥
» محرم .... :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
» چه ميتوان گفت؟ :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
» قبول دعوت فرموديم!ذوق کرديد مگه نه؟!! :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
» پوزش :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
» غافلگير!!! :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
» عجب روزگاريه. :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
» عجب روزگاريه. :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
» زياده روی :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
» بد بياری!!! :: جمعه ۱ دی ،۱۳۸٥
» هدفمندی در روز انتخابات :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
» ما هم که خر. :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
» شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥
» وحشت از خود.... :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
» پسر فراری. :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
» چی بگم دار و ندارم!! :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
» يه اتفاق جلب!!!!!! :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
» طلاق :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
» با يک روز تاخير!!!.... :: جمعه ٢۸ مهر ،۱۳۸٥
» تسليت :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
» سلام :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸٥
» ماه مبارک مبارک باد :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
» مجوز :: یکشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٥
» چه قدر بد!!! :: شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٥
» رقص جواتی..... :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٥
» کلی معذرت خواهی اينجا هست :)) :: یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٥
» پوزش پوزش و پوزش از همه عزيزان.... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٥
» آزادی بيان و انديشه..... :: دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٥
» همدردی... :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
» کارما .... :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
» حقوق مولف :: شنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٥
» جمعه ٦ امرداد ،۱۳۸٥ :: جمعه ٦ امرداد ،۱۳۸٥
» من ربک.... :: دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳۸٥
» دنيای پوچ دانشجويی... :: یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٥
» ما اينيم ديگه!!!... :: جمعه ۳٠ تیر ،۱۳۸٥
» اندر احوالات دنيا ی ............ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٥
» برادرانه.... :: پنجشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٥
» سفر نامه...... :: چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥
» زياد جدی نگيريد ؟ ميخوام ببينم عکس چه طور ميشه گذاشت؟ :: شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥
» سوسول کيه و فرقش با قرطی (غرتی و غرطی و ...) چيه...!!!!؟ :: چهارشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٥
» يک سوال اساسی!!..... :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥
» به دادم برسيد!!.... :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» تسليت نامه ..... :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» چرا توهين؟!!... :: سه‌شنبه ٦ تیر ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
» جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢ تیر ،۱۳۸٥
» قسمت آخر .......اما پايان قصه نيست.!!!.... :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٥
» قسمت دوم.... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥
» داستان زندگی شب اول قبر به تعبير قلم.... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٥
» گريه ..... :(( :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
» چگونه فراموشش کنم؟..... :: شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥
» افسردگی و جوانی :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥
» تو بگو من چيکارش کنم؟!!!!؟!!!..... :: دوشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٥
» من حرف نزدم...!!! :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٥
» شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٥
» شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤