/ 1 نظر / 29 بازدید
لنگه كفش پاره

اول اون بالا نظز دادم بعد گفتم يه وقت آغ والدين نشم موقع خروج وجدان درد بگيرم! آها راستی مشکل از آمپول زنه نبوده مشکل از خودت بوده که پاتو منقبض کردی! نکنه ترسيده بودی!ها!! آخی