آبادان نامه

جزیره آبادان در طول  دو هزار سال گذشته همواره آباد و متمدن بوده است و در هر دوره ای از تاریخ باستانی ایران نامی به خود گرفته است در دوره اساطیری و افسانه ای به "میسان" بوده در وره عیلامی هخامنشی این جزیره به نام های "مسنه" و "اراکس" خوانده میشد از عصر اشکانی تا زمان اردشیر بابکان ساسانی این شهر به نامها "آنتیوح" "آلکساندر" "تیگریماه" "اسکندریه" "انطاکیه" "هارک خارا" و "اسپاسینو" نامیده میشد که این منطقه را به صورت مرکز استراتژیک نظامی و اقتصادی و بازرگانی دریایی شمال خلیج فارس درآورده و با ضرب سکه های مخصوص بیش از سیصد سال بر منطقه آبادان و خرمشهر و حوالی بصره و کویت حکمرانی نمودند.

اردشیر با قتل بندو آخرین پادشاه دولت مستقل آبادان نام آن را نیز تغییر داد و در دوره ساسانی به آن "استاذآباد اردشیر" یا "کرخ میسان" میگفتند و پایگاه تجاری بازرگانان چینی و هندی عرب و روم بوده است آبادان از عباد (پرهیزکار) است نام باستانی "اوپاتان" که به معنای مرزداران دریایی است نیز گفته ایند اوپاتان (او=آب و پاتان از مصدر پاییدن).

بطلمیوس معروف به پدر جغرافیا در سده 2 میلادی و مارسیان جغرافیدان سده 4 میلادی به ترتین نامعای "آپفانا" و "آپفادانا" را برای آبادان بکار برده اند.احمد مقدسی در باب جغرافیای انسانی عبآدان میگوید: (عبادانی ها شیعیانی متعصب و موحد و مقید بوده اند).

 مردم عبادان با روحیه مهمان نوازی و قناعت خویش شیرین زبان و فهیم و فرهنگ دوست بوه اندتندرویها یی نیز در مذهب و عقاید داشته اند پیامبر اکرم (ص) فرموده است هرکس از شما عبادان را دید در آن رباط بندد زیرا که این شهر مشتی از گل بیت المقدس است توفان نوح آن را بدانجا انداخته روز قیامت به جایتش باز خواهد گشت.(احسن التقاسیم فی معرفه الاقلیم ج 1 ص 163)

امیر المومنین علی (ع)فرموده است چهار شهر از دنیا از بهشت هستند اسکندریه عسقلان عبادان و قزوین(تاریخ گزیده ص 771)

/ 3 نظر / 3 بازدید
x

آبادان شهر وفاست ... عروس خیلج فارس [گل]

ترنم

بابا پس نزدیک یکی از شهرهای بهشت زندگی می کنیم خبر نداریم![نیشخند]

ترنم

خوب حالا که مشغول به کار شدی انتظار داریم تند تند آپ کنی چون سوژه هات برای نوشتن زیادتر شده! بخصوص که همچین خانم همکاری هم داری![خنده]