عذب

از صبح تا شب زندگی رو پر از بدبختی میبینم

                     

                                           شبها تو خواب به یاد تو خوابهای رنگی میبینم

----------------

پ . ن : دوش میگیریم

/ 2 نظر / 2 بازدید
پرورش مار

هميشه مرگ را در نظر بگير و از اين هوس ها در گذر و بدان كه چه بخواهي چه نخواهي بايد در گذري يعني در مگذاراننت. پس زياد بهش فكر نكن باشد كه رستگار شوي و ديگر نيازي به روزي چند نوبت دوش گرفتن نداشته باشي....