گاتها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سرودهای پاک زرتشت اسپنتمان

 

روز دویم

"یتا اهو- سرور و رهبر برگزیده"

 

به سانی که سرور ِ هستی را باید تنها از روی دوستی برگزید

به همان سان رهبر درستی را نیز باید پسندید.

این دو دهش ِ برگزیدن را منش نیک ارزانی داشته

تا کارهای زندگانی به نام و برای خدا است که آباد کننده یی را

برای باز آباد گردانید دینداران ستمدیده گمارده است.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
malool

می‌شه در مورد مذهب و اعتقادت بپرسم؟